AVG privacywetgeving

Beknopte versie (hierna volgt een uitgebreide versie)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. De AVG staat gebruik van uw persoonsgegevens door derden onder voorwaarden toe. Zo moet duidelijk zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Supplementa Corporation B.V. (www.supplementa.nl) verwerkt diverse persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u onze website bezoekt of via onze website een bestelling plaatst.

Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In deze privacy verklaring leggen wij uit waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben en wat u kunt doen als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u een bestelling plaatst via de website van www.supplementa.nl vragen we u om een aantal gegevens in te vullen. We vragen u om uw e-mailadres, wachtwoord en betaalgegevens. Dit zijn persoonsgegevens, omdat het gegevens zijn die herleidbaar zijn tot u als individu.

Als u een account aanmaakt verwerken wij de volgende persoonsgegevens: uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens.  (wanneer u deze heeft ingevuld); uw bestelgegevens en gekozen afleveroptie (eventueel).

Als u contact heeft met ons via onze klantenservice verwerken wij uw e-mailadres en e-mailbericht wanneer u via e-mail contact met ons opneemt.

Als u onze website bezoekt verwerken wij uw IP-adres/domeinnaam.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

www.supplementa.nl krijgt uw persoonsgegevens doordat:

· u deze zelf aan ons verstrekt;

· u onze website bezoekt;

· iemand die u een bestelling wil sturen en deze aan ons verstrekt;

· u iemand anders/een ander bedrijf toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

www.supplementa.nl verwerkt genoemde gegevens om de volgende redenen:

· de overeenkomst die klanten met www.supplementa.nl sluiten (financieel en administratief) te kunnen afhandelen/uw bestelling te kunnen afhandelen;

· uw (door iemand anders bestelde) bestelling te kunnen toesturen;

· (potentiële) klanten te kunnen bereiken als dat nodig is;

· uw vragen te kunnen beantwoorden of te kunnen reageren op uw bericht;

· u nog beter te kunnen helpen/onze product- en dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

· klanten/geïnteresseerden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van onze producten;

· ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

www.supplementa.nl stuurt een nieuwsbrief

De nieuwsbrief mogen wij u toesturen omdat u heeft aangegeven dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Als u op de toezending van onze nieuwsbrief geen prijs (meer) stelt, dan kunt u zich daarvoor uiteraard afmelden. De eenvoudigste manier om u af te melden is door gebruik te maken van de link onderaan de nieuwsbrief. U kunt ook een e-mail sturen naar info@supplementa.nl. Wij doen ons best uw e-mailadres zo spoedig mogelijk van de mailinglijst te verwijderen.

Wij benaderen u soms ook via de post of telefonisch 

In sommige gevallen is dat nodig om de overeenkomst met u te kunnen afhandelen. Maar soms doen we dat ook om u een aanbieding te kunnen doen. Als u daar bezwaar tegen heeft, horen wij dat graag. U kunt uw bezwaar aan ons melden via info@supplementa.nl

Cookies

De website van www.supplementa.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat door onze website geplaatst wordt op de apparatuur waarmee u de website bezoekt, zoals uw telefoon of computer. www.supplementa.nl maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en onthoudt bijvoorbeeld uw login en de artikelen die u in uw winkelmandje plaatst. Voor het plaatsen van dergelijke cookies is geen toestemming nodig. www.supplementa.nl gebruikt ook cookies waar zij wél toestemming voor nodig heeft. Zij plaatst deze cookies nooit zonder daaraan voorafgaand om uw toestemming te hebben gevraagd.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

www.supplementa.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij daar een specifieke reden/noodzaak voor is.

Afhandeling van de overeenkomst die u met www.supplementa.nl heeft. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het leveren van een door uw geplaatste bestelling via onze logistieke partner DHL en het leveren van betaaldiensten.

Wettelijke plicht soms is www.supplementa.nl wettelijk verplicht om persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of politie/justitie (ter uitvoering van de aan deze diensten opgedragen taken). www.supplementa.nl zal in dat geval aan haar wettelijke verplichtingen voldoen.

Afspraken met derden (verwerkersovereenkomst) als www.supplementa.nl derden inschakelt ten behoeve van de verwerking van uw persoonsgegevens, maakt ze, indien nodig, afspraken met die derde partijen om ervoor te zorgen dat ook deze partijen zorgvuldig en overeenkomstig de wet met uw persoonsgegevens omgaan.

www.supplementa.nl verkopen of verstrekken geen persoonsgegevens aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

www.supplementa.nl beschermt uw persoonsgegevens/bewaartermijn 

www.supplementa.nl beschermt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:

· uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door daartoe bevoegde personen worden ingezien;

· werknemers van Supplementa hebben een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale (klant)systeem;

· werknemers van Supplementa hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan www.supplementa.nl verstrekte persoonsgegevens;

· www.supplementa.nl heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf, zo gebruiken wij bij het overdragen/ontvangen van uw gegevens op onze website- coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

· www.supplementa.nl laat haar beveiliging met regelmaat toetsen door externe beveiligingsbureaus;

· uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de omschreven doelen. Uw accountgegevens worden in ieder geval verwijderd als u 2 jaar niet meer bij ons heeft ingelogd;

· uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt binnen de organisatie en binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’);

· de wet kan een bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal www.supplementa.nl zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Zo zijn wij bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar te bewaren.

Uw rechten 

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. Deze rechten helpen u om uw privacy te beschermen.

· het recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

· het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens.

· het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten.

· het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt te ontvangen in een machinaal leesbaar formaat.

· het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

· het recht op vergetelheid.

Tips en klachten

www.supplementa.nl doet haar uiterste best om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Als u een tip voor ons heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, horen wij dat graag. We hopen dat u het ons ook laat weten als u een klacht heeft. We kijken dan graag samen met u naar een oplossing.

Contactgegevens

Als u wilt reageren op ons privacyreglement, gebruik wilt maken van uw rechten of een tip/klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar info@supplementa.nlwww.supplementa.nl streeft ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van uw bericht te reageren. Als u wilt informeren naar de stand van zaken met betrekking tot uw vraag/klacht/tip, kunt u ons natuurlijk ook altijd bellen. We zijn bereikbaar via telefoonnummer 0597-722036.

AVG privacywetgeving

Uitgebreide versie

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.

1.1 Wij verheugen ons op uw bezoek aan onze website, dank voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de afhandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren.

1.2 Verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens op deze website op het gebied van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is Supplementa Corporation B.V., Papierbaan 50a, 9672 BH Winschoten; Telefoon 0597-722 036, e-mail info@supplementa.nl De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken.

1.3 De verantwoordelijke heeft een data protection officer aangesteld voor deze website, die als volgt kan worden bereikt: „Jens Eilers, MCO Management Consulting en Coaching GmbH, Raboisen 16, 20095 Hamburg, Tel:. 040 / 80.607.233-0, e-mail: privacy@supplementa.com

1.4 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of internetverbinding. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de tekenreeks “https: //” en het slotpictogram in uw browserbalk.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

In het louter informatief gebruik van onze website, dus als u niet registreert of anderszins ons voorziet van informatie, verzamelen we alleen (zgn. „Server logs“), zoals gegevens die door uw browser naar onze server worden gestuurd. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die technisch noodzakelijk is om de website te tonen:

Onze bezochte website
Datum en tijd op het moment van toegang
Hoeveelheid gegevens verzonden in bytes
Bron / referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen
Gebruikte browser
Gehanteerd besturingssysteem
Gebruikt IP-adres (indien nodig: in anonieme vorm)
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van onwettig gebruik.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina’s. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat en staan ons, of onze gelieerde onderneming (third-party cookies), toe om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden, in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde periode verwijderd, wat kan verschillen afhankelijk van de cookie.

Sommige cookies worden gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door het opslaan van instellingen (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtuele winkelwagen voor later bezoek aan de website). Als individuele persoonlijke gegevens worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f AVG voor het waarborgen van onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website, evenals een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

We kunnen samenwerken met advertentiepartners om ons te helpen onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel, in dit geval, wanneer u onze website bezoekt, worden cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met bovengenoemde reclamepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de informatie die in de volgende paragrafen wordt verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of dat u de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in stijl, hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen kunt u vinden voor de respectievelijke browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het tot stand brengen van contact en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f AVG. Als uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een contract, dan is een aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6 par. 1 lit. b AVG. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw verzoek, indien er geen wettelijke bewaarplicht bestaat welke dit verbiedt zoals gegevens voor de fiscus. 

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contracten.

Volgens artikel 6 par. 1 lit. b AVG worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt als u ons vraagt om een opdracht uit te voeren of bij het openen van een rekening. De verzamelde gegevens worden weergegeven in de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan door een bericht naar het o.g. adres van de verantwoordelijke persoon. We bewaren en gebruiken de gegevens die u hebt verstrekt voor de uitvoering van het contract. Na voltooiing van het contract of annulering van uw account worden uw gegevens vergrendeld met betrekking tot fiscale en commerciële retentie wet gestelde termijnen en gewist, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of op basis van wettige verdere gegevens waarover wij u hieronder zullen informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor direct mail

Adverteren per post

wij behouden ons op basis van onze legitiem belang in gepersonaliseerde direct mail, uw voor- en achternaam, postadres en – als we deze aanvullende informatie hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie tussen u – de titel, academische graad, uw geboortejaar en uw carrière, Filiaal- of bedrijfsnaam volgens artikel 6 par. 1 lit. f AVG om op te slaan en te gebruiken voor het per post verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens door een bericht aan de verantwoordelijke persoon.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Om uw bestelling te verwerken, werken wij samen met de volgende serviceproviders die ons volledig of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten contracten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze serviceproviders verzonden in overeenstemming met de volgende informatie.

De persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan het transportbedrijf in opdracht van de levering in het kader van het contract, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Wij zullen uw betalingsgegevens doorgeven aan de bank als onderdeel van de verwerking van betalingen, indien dit nodig is voor de verwerking van betalingen. Als betalingsdienstaanbieders worden gebruikt, zullen we u hieronder expliciet informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is artikel 6 par. 1 lit. b AVG.

7.2 Openbaarmaking van persoonsgegevens aan lijndienstverleners

– DHL

Indien de levering van de goederen door de vervoerder DHL wordt aangeboden, gebruiken wij uw e-mail adres om u een track and trace bericht te sturen in overeenstemming met art. 6 lid. lit. een AGV vóór levering van de goederen met als doel een bezorgdatum of kennisgeving van levering aan DHL te bevestigen, als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in het bestelproces. Anders, met het oog op service overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. b AGV sturen wij alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres naar DHL. Slechts alleen voor zover noodzakelijk voor de levering van goederen. In dit geval is een eerdere overeenkomst van de leveringsdatum met DHL of de leveringsaankondiging niet mogelijk.

De toestemming kan op elk moment direct worden ingetrokken, gericht aan de hierboven genoemde persoon of aan de transportdienstverlener DHL.

8) Gebruik van sociale media: video’s

YouTube-video’s gebruiken

Deze website maakt gebruik van de YouTube inbedding functie voor de weergave en het afspelen van video die door “YouTube” die behoren tot de Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”) behoort.

Hier wordt de uitgebreide privacymodus gebruikt, die volgens de provider informatieopslag van gebruikersinformatie alleen bij het afspelen van de video in beweging. Wanneer het afspelen van ingesloten YouTube-video’s begint, maakt de provider “YouTube” gebruik van cookies om informatie te verzamelen over gebruikersgedrag. Volgens de aanwijzingen van “YouTube” worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken vast te leggen, gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Deze evaluatie wordt uitgevoerd, met name op basis van art. 6 lid. 1 lit.f AGV gebaseerd op de legitieme belangen van Google op het display van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en / of aangepaste ontwerp zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen en u moet zich aan YouTube houden om deze uit te voeren.

Ongeacht het afspelen van de ingesloten video, maakt elke keer dat u deze website bezoekt verbinding met het Google Netwerk “DoubleClick”. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking zonder invloed van ons te hebben.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Raadpleeg het privacybeleid van de provider op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube”.

9) Online marketing

9.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een internetservice van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google AdSense gebruikt zogenaamde “DoubleClick DART Cookies” (“Cookies”). Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. Daarnaast gebruikt Google AdSense zogenaamde „webbakens“ (kleine onzichtbare afbeeldingen) om eenvoudige acties, zoals bezoekersverkeer op de site, te verzamelen, en te evalueren. De informatie die wordt gegenereerd door deze cookie en / of het webbaken (inclusief uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar, en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Het Google AdSense IP-adres dat door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De door Google verzamelde informatie kan worden overgedragen aan derden, indien wettelijk vereist en / of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.

De verwerking van gegevens beschreven in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f AVG ten behoeve van gerichte reclame voor de gebruiker door reclame te maken voor derden waarvan de advertenties op deze website worden weergegeven op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag. Tegelijkertijd dient de verwerking ons financieel belang bij het benutten van het economisch potentieel van onze website door tegen betaling gepersonaliseerde inhoud van derden te tonen.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Ga naar het volgende internetadres voor meer informatie over het privacybeleid van Google: http://www.google.com/policies/privacy/

U kunt cookies permanent deactiveren door ze te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link:

http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

9.2 Gebruik van conversies, bijhouden van Google AdWords

Deze website maakt gebruik van de online reclame-programma “Google AdWords” en als onderdeel van Google AdWords het bijhouden van conversies van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). We gebruiken het aanbod van Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemiddelen (de zogenaamde Google Adwords) op externe webpagina’s. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geleverde AdWords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verstreken, kan Google erkennen dat de gebruiker heeft geklikt op de advertentie en doorverwijzen naar die pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking-cookie uit zijn internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren uit te schakelen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Adwords op basis van onze legitieme interesse in gerichte reclame. Artikel 6 par. 1 lit. AGV.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Ga naar het volgende internetadres voor meer informatie over het privacybeleid van Google: http://www.google.com/policies/privacy/

U kunt cookies permanent deactiveren door ze te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link:

http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd.

10) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

– Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp ()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inperking en uitsluit van een directe persoonlijke referentie. De extensie zal uw IP-adres vooraf inkorten door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f AGV gebaseerd op onze legitieme interesse in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat wordt verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende koppeling om een opt-outcookie in te stellen, waardoor Google Analytics in de toekomst niet meer in deze website kan worden ingevoerd (deze opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser en klik opnieuw op deze link): Schakel Google Analytics uit.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

– Google Universal Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp ()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inperking en uitsluit van een directe persoonlijke referentie. De extensie zal uw IP-adres vooraf inkorten door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. f AVG gebaseerd op onze legitieme interesse in de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat wordt verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

U kunt het opslaan van de cookies door een geschikte instelling voorkomen middels uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of in browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende koppeling om een opt-outcookie in te stellen, waardoor Google Analytics in de toekomst niet meer in deze website kan worden ingevoerd (deze opt-outcookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, verwijder uw cookies in deze browser en klik opnieuw op deze link): Schakel Google Analytics uit.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor cross-device analyse van bezoekersverkeer via een gebruikers-ID. U kunt de cross-device-analyse van uw gebruik in uw klantenaccount uitschakelen onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

11) Gereedschappen en diversen

11.1 Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land) kaarten om visueel geografische informatie weer te geven. Door gebruik te maken van deze service, krijgt u onze locatie te zien en wordt uw komst vergemakkelijkt.

Wanneer u een van de subpagina’s bezoekt waarin de Google Maps-kaart is opgenomen, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) verzonden naar de servers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount biedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet gekoppeld wilt worden aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert ze. Deze evaluatie wordt uitgevoerd, met name op basis van art. 6 lid. 1 lit.f AVG gebaseerd op de legitieme belangen van Google op het display van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en / of aangepaste ontwerp website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u kunt Google hieraan houden.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Als u het niet eens bent met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google als onderdeel van het gebruik van Google Maps, is het ook mogelijk om de webservice van Google Maps volledig uit te schakelen door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunnen worden bekeken op https://policies.google.com/terms?hl=nl en de aanvullende Servicevoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op

https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps/

Voor meer informatie over privacy met betrekking tot het gebruik van Google Maps, bezoekt u het Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

11.2 Google-weblettertypen

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”) voor een consistente presentatie van lettertypen. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van de browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Het Amerikaanse Google LLC is gecertificeerd voor het Amerikaanse privacyschild, dat ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

12) Rechten van de betrokkene

12.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide gegevensbeschermingsrechten (informatie en interventierechten) aan de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder informeren:

Recht op informatie volgens artikel: 

Artikel 15 AVG: met name hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt, of de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagduur, het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens, als ze niet door ons zijn verzameld, bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over de logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van dergelijke verwerking, evenals uw recht om te worden geïnformeerd over welke garanties op grond van artikel 46 AVG voor doorverwijzing I gegevens in derde landen;
Recht op correctie op grond van artikel 16 AVG: u hebt het recht om onjuiste gegevens over u onmiddellijk te corrigeren en / of de door ons opgeslagen onvolledige gegevens in te vullen;

Recht op annulering op grond van artikel 17 GDPR: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te eisen als aan de vereisten van artikel 17 (1) GDPR is voldaan. Echter, dit recht bestaat niet in het bijzonder bij de verwerking van hun recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte vereist;
Recht op een beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG. U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens op te vragen en te eisen dat de betwiste correctie van uw gegevens zullen worden gecontroleerd wanneer u een verwijdering van uw gegevens wenst als gevolg van onjuiste verwerking van de gegevens en in plaats daarvan de juiste, het beperken van de verwerking van uw gegevens te verzoeken, als u uw gegevens voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte nadat we deze niet meer nodig hebben of dat de gegevens over het doel heeft bereikt, als u een bezwaar op grond van uw specifieke situatie hebt ingediend, terwijl het nog niet zeker is of onze legitieme Redenen overheersen;
Recht op informatie op grond van artikel 19 AVG. Hebt u het recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking in vergelijking met de verantwoordelijke beweringen dat hij verplicht is om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u werden blootgesteld, deze correctie of verwijdering van gegevens of de verwerking te melden, tenzij dit onmogelijk of onevenredig is. U hebt het recht op informatie over deze ontvangers.
Recht op de draagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20 AVG: U hebt op een gestructureerde, consistente en machinaal leesbaar formaat op te halen of om de overdracht te vragen naar een andere lading, indien dit technisch mogelijk is, het recht om uw persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt;
Recht om verleende toestemming in te trekken overeenkomstig artikel 7 par. 3 AVG: U hebt het recht om toestemming te herroepen zodra deze eenmaal is gegeven in de verwerking van gegevens met effect voor de toekomst. In geval van intrekking zullen we de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, voor zover verdere verwerking niet gebaseerd kan zijn op een wettelijke basis voor niet-geautoriseerde verwerking. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de herroeping;
Recht van beroep op grond van artikel 77 AVG Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende tegen de AVG. Integendeel, u hebt -. Onverminderd eventuele andere administratieve of juridische procedures, – het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat waar uw verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende overtreding ligt.

12.2 tegenstrijdig recht

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken in het kader van een afweging van belangen vanwege ons overheersende legitieme belang, hebt u het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking voor de toekomst.

Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar aan te tekenen, stoppen we de verwerking van de betreffende gegevens. Verdere verwerking is echter voorbehouden, als we overtuigende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden, of als de verwerking dient om beweringen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt om rechtstreeks te adverteren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties. U kunt de tegenspraak gebruiken zoals hierboven beschreven.

Als u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, beëindigen we de verwerking van de relevante gegevens voor direct marketingdoeleinden.

13) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat het niet langer nodig is om het contract te vervullen of een contract te initiëren en / of dat er geen legitiem belang is bij verdere opslag van onze kant.

 

Supplementa Support
Het belang
van
vitamines
en
mineralen
American Biologics
Pro Digest:
Spijsverterings-
enzymen met
speciale
pH-blends

Supplementa Corporation B.V.
Papierbaan 50a
9672 BH  Winschoten

SERVICE
Bel gratis 0800-1954
of stuur een e-mail naar
info@supplementa.nl

Instagram logo   Facebook logo

NIEUWSBRIEF
Meer interessante informatie over onze producten en gezondheid in het algemeen vindt u in onze nieuwsbrief.