Disclaimer

Alle informatie op www.supplementa.nl is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts, specialist of therapeut of informatie op een productverpakking of label.

De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsklachten of het voorschrijven van medicatie. Lees voor het gebruik van op deze website gekochte producten de informatie van de producten (op de verpakking of label) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw arts, specialist of therapeut.

Copyright
Supplementa Corporation B.V. bezit en bewerkt deze website en de diensten die de website aanbiedt. Alle inhoud van deze website, inclusief tekst, grafische beelden, logo’s, knoppen, icoontjes en afbeeldingen, zijn het bezit van Supplementa Corporation B.V. en wordt beschermd door de internationale copyright en handelswetten. De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd, gepubliceerd, vermenigvuldigd, verwerkt of commercieel worden gebruikt.

E-mail disclaimer
Elk e-mailbericht dat is verzonden aan …@supplementa.nl / …@supplementa.com account, is vertrouwelijk en kan persoonlijk geadresseerd zijn en is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Bent u niet de geadresseerde, dan verzoeken wij u dit z.s.m. aan ons te melden en deze e-mail en eventuele bijlage(n) te verwijderen en deze e-mail als niet verzonden te beschouwen, zonder deze te kopiëren, door te sturen, openbaar te maken of te gebruiken op een enig andere manier. Supplementa is niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking voortvloeiend uit de communicatie per e-mail of van gegevens of documenten die hieraan gerelateerd zijn.

Winschoten 28 mei 2019

Supplementa Support
Het belang
van
vitamines
en
mineralen
American Biologics
Pro Digest:
Spijsverterings-
enzymen met
speciale
pH-blends

Supplementa Corporation B.V.
Papierbaan 50a
9672 BH  Winschoten

SERVICE
Bel gratis 0800-1954
of stuur een e-mail naar
info@supplementa.nl

Instagram logo   Facebook logo

NIEUWSBRIEF
Meer interessante informatie over onze producten en gezondheid in het algemeen vindt u in onze nieuwsbrief.